Home > Aktualności > Spotkanie sprawozdawcze

Spotkanie sprawozdawcze

Dnia 7 kwietnia b.r. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie odbyło się zebranie sprawozdawcze oddziału za rok 2018.

Przybyłych gości i ratowników powitał Prezes. Przystąpiono do przedstawienia sprawozdania z działań oddziału – szkolenia, zabezpieczenia imprez na wodzie, interwencje oraz zapewnienie dyżurów na plażach. W dalszej kolejności zaprezentowano rozliczenia finansowe. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału. Przedstawiono także plany na następny rok. W ostatniej części głos zabrali przybili goście: Burmistrz Iławy pan Dawid Kopaczewski, Zastępca Wójta Gminy Iława pan Andrzej Brach oraz przedstawiciel Straży Pożarnej – ogn. Jakub Zecha.

W ten sposób powoli wkraczamy w nowy sezon – pierwsze działania na wodzie tuż-tuż!