Home > O nas

O nas

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko – Mazurskiego Oddział Miejsko – Powiatowy w Iławie – tak brzmi pełna nazwa naszej jednostki. Jesteśmy zatem jednostką terenową Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa – Warminsko Mazurskiego w Olsztynie, które jest samodzielnym podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego w RP, zrzeszonym także w WOPR krajowym.

Jako organizacja o zasiegu ogólnopolskim, WOPR powstało dnia 11 kwietnia 1962 roku. . Prezesem Zarządu WOPR Wojewódzkiego, a zarazem prezesem Zarządu Głównego WOPR jest Sławomir Gicewicz (2017) .

Oddział Miejsko-Powiatowy w Iławie swoim działaniem obejmuje tereny powiatu iławskiego: miasta i gminy Iława, gminy Susz, gminy Zalewo: jezioro Jeziorak, jezioro Mały Jeziorak, jezioro Płaskie, jezioro Dauby, jezioro Małe Ewingi, jezioro Ewingi, kanał Iławski, kanał Dobrzycki oraz dorzecze Drwęcy na terenie sąsiedniego powiatu nowomiejskiego.

Iławski oddział WOPR liczy około 110 członków i ratowników (2017). Przy jednostce działa 7 drużyn; 5 w Iławie, jedna w Zalewie i jedna na terenie powiatu nowomiejskiego. Wyspecjalizowana kara od ratowników wodnych, płetwonurków po ratowników medycznych jest w stanie prowadzić wszelkie działania ratownicze. Oddział posiada kadrę instruktorską, która pozwala prowadzić szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego oraz płetwonurkowania.
Posiadamy dwie bazy do wypłynięć: w Iławie, na przystani WOPR, oraz w Zalewie, w Ekomarinie
Przystań w Iławie mieści się przy ul. Sienkiewicza 24 (za terenem przystani PTTK „Pod Omegą”). Jest to główna baza oddziału, gdzie stacjonują 4 jednostki ratownicze. Ich specyfikacja znajduje się w zakładce sprzęt. Oddział wykonuje działania o szerokim zakresie, począwszy od patrolowania obszarów wodnych, pogadanek w szkołach, zabezpieczeniach imprez na wodach, szkoleniach aż po akcje ratownicze oraz techniczne.