Home > Dla kursantów

Dla kursantów

Jeżeli jesteś kursantem, to strona dla Ciebie.

Najbliższe spotkania:


Etap I –  Umawiane na bieżąco z instruktorem.

Koszt wejścia na basen: 8 zł/h


Etap II – Obecnie brak szkoleń.

Koszt wejścia na basen: 8 zł/h


Etap III – Obecnie brak szkoleń.

Koszt wejścia na basen: 8 zł/h


SRW – Obecnie brak szkoleń.

Koszt wejścia na basen: 8 zł/h


Płetwonurek KDP/CMAS * (P1) – obecnie brak

Na spotkania przychodzimy 15 minut wcześniej. W przypadku nieobecności, należy poinformować odpowiednio wcześniej instruktora.

Opłaty za szkolenia:

Etap I – koszt 300 zł + legitymacja, identyfikator, składka członkowska – 80 zł

Etap II – koszt 400 zł

Etap III – koszt 700 zł + opłata egzaminacyjna – 120 zł

Szkolenie Ratowników Wodnych – koszt 1400 zł + legitymacja, identyfikator, składka członkowska i opłata egzaminacyjna – 200 zł

koszt 1 godziny basenu – 8 zł (płatne podczas wejścia na basen)

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10-059 Olsztyn
ul. Polna 16

NUMER KONTA BANKOWEGO
BANK PEKAO SA
77 1240 5598 1111 0000 5031 6177

W tytule szkolenia należy podać:

Imię i nazwisko, opłacany etap (np. Etap I), miejscowość (Iława)

Przykład: Jan Kowalski ETAP I Iława