Home > Aktualności > Ratownicy się szkolą

Ratownicy się szkolą

W dniu 23.01.2020 ratownicy iławskiego oddziału WOPR spotkali się, aby uczestniczyć w szkoleniu z zakresu medycyny i obowiązujących przepisów.


Kol. Mieczysław Detyna
wprowadził słuchaczy w temat dotyczący nagłego zatrzymania krążenia. Drobiazgowo i z niezwykła ekspresją omówił możliwe przyczyny NZK i zasady prawidłowego udzielania pomocy.

Kol. Tomasz Lewandowski poprowadził praktyczną część kursu: Resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem defibrylatora AED oraz metody przyrządowego udrażniania dróg oddechowych. Każdy uczestnik mógł – samodzielnie i w zespole – spróbować swoich sił podczas resuscytacji pod czujnym okiem naszych kolegów instruktorów (na co dzień pracowników iławskiego Pogotowia Ratunkowego).

Na zakończenie kol. Rafał Polański zapoznał obecnych ratowników z aktualnymi przepisami dotyczącymi ratowników wodnych, a także ze zmienionym niedawno rozporządzeniem w sprawie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które bezpośrednio dotyczy każdego ratownika w Polsce. W swoim wykładzie wielokrotnie podkreślał jak ciekawa, ale jednocześnie jak ogromnie odpowiedzialna, jest praca w ratownictwie wodnym.

Spotkanie miało na celu zapoznanie się nowym sprzętem, tj. dwoma Automatycznymi Defibrylatorami Zewnętrznymi AED oraz Torbą R-1, a także przypomnienie pewnych zagadnień i sprawdzenie swoich umiejętności. Dzięki Wam, Koledzy, za to, że zawsze znajdziecie czas na przekazanie swojej wiedzy młodym adeptom sztuki ratownictwa wodnego!

W naszych działaniach nawet mały błąd może kosztować czyjeś życie; wniosek jest prosty: w ratownictwie wodnym nie ma miejsca na błędy a żeby ich uniknąć, warto uczestniczyć w takich, jak to, szkoleniach.