Home > Jak zostać ratownikiem?

Jak zostać ratownikiem?

Czy zostanie ratownikiem jest trudne? Czego mogę się spodziewać? O co chodzi z kursami? Gdzie się tego dowiedzieć?

Odpowiadamy na te pytania!

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe województwa warmińsko-mazurskiego (WOPR) jest podmiotem uprawnionym do ratownictwa wodnego. Oznacza to, że musi spełniać szereg przepisów, także tych, które dotyczą uprawnień ratowników wodnych.

Do zmiany przepisów doszło w roku 2012, kiedy to w życie weszła  Ustawa o bezpieczeństwie osób wypoczywających na obszarach wodnych zmieniając całkowicie ratownictwo wodne w Polsce. Zmianie uległ system szkoleń. Wcześniej, WOPR oferował szereg stopni, które kolejno podnosiły uprawnienia (Młodszy Ratownik WOPR, Ratownik WOPR, Ratownik Wodny pływalni, Ratownik wodny morski, Ratownik wodny śródlądowy, Starszy ratownik WOPR, Młodszy instruktor WOPR, Instruktor WOPR oraz Instruktor wykładowca WOPR). Obecnie, przepisy skracają całą drogę do dwóch uprawnień – Ratownika Wodnego oraz Instruktora Ratownictwa Wodnego.  Z racji obecności WOPR w organizacji ILS (International Life Saving Federation), nasza organizacja nadaje wewnętrzne stopnie ratownicze po dzień dzisiejszy, jednakże uprawnienia do pracy nadają tylko uprawnienia ratownika wodnego.

Chce zostać ratownikiem!

Nasza organizacja oferuje szkolenia ratownicze w dwóch wariantach:

 • Szkolenie Ratowników Wodnych: 63 godzinny kurs zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym Wymagany 17 r.ż.
 • – Szkolenie etapowe: Rozdzielone w/w szkolenie na 3 etapy:
  •      Etap I: zakończony kartą zaliczeń (wymagane 12 lat)
  •      Etap II: zakończony kartą zaliczeń (wymagane 14 lat)
  •      Etap III: zakończony kartą zaliczeń oraz egzaminem (wymagane 17 lat)

Zarówno droga etapowa jak i Szkolenie Ratowników Wodnych posiadają taki sam program oraz kończą się takim samym egzaminem oraz nadają takie same uprawnienia.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin rozpoczyna się testem teoretycznym przygotowanym przez komisję egzaminacyjną. Niezaliczenie skutkuje nie przejściem do etapu praktycznego. Etap praktyczny składa się z siedmiu zadań:

1) przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
2) przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
3) przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
4) przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;
5) przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu
manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
6) holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania
– każdy na dystansie 50 m;
7) wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ukończyłem szkolenie! Mogę pracować?

Nie. Pełne uprawnienia ratownicze otrzymuje osoba która spełnia określone wymagania:

ukończyć Szkolenie Ratowników Wodnych;

posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;

posiadać ukończone i ważne szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;

być członkiem podmiotu uprawnionego do ratownictwa wodnego bądź pełnić służbę w tym podmiocie;

Brak któregoś z tych elementów automatycznie sprawia brak uprawnień do pracy! 

Zostałem ratownikiem, co teraz?

Stanowisz część oddziału iławskiego WOPRu, który zajmuje się podczas sezonu licznymi działaniami takimi jak:

 •    Zabezpieczenia imprez,
 •    Profilaktyka w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych,
 •    Akcję ratownicze na wodach Jezioraka i nie tylko,
 •    Patrole wodne,
 •    Szkolenia wodne i lądowe z zakresu umiejętności ratowniczych,
 •    Praca na iławskich kąpieliskach ,
 •    Praca na ilawskim basenie,

 

Jak widzisz zajmujemy się i działaniami, które realizujemy społecznie, jak i działaniami, za które dostajemy wynagrodzenie tak samo, jak każdy inny zawód powołany do życia.

Podczas wszelkich działań na obszarach wodnych używamy naszych łodzi ratowniczych, wyposażonych w najlepszy możliwy sprzęt ratowniczy, jak np. kamera termowizyjna, a Ty sam możesz dostać, jako przydział na zabezpieczeniu, za zadanie sterowanie łodzią o mocy 400 koni mechanicznych.

Ponadto wszyscy traktujemy się jak rodzina, dlatego często po udanym zabezpieczeniu imprezy ogarnizujemy integrację w naszym drugim domu, jakim jest “Hangar”, czyli baza wypłynięć iławskiego WOPRu.

 

To wszystko jest w zasięgu Twoich rąk, wystarczy przyjść i działać społecznie na dobro naszego oddziału.